Dodali ste proizvod u korpu

Reklamacije

– Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 60 8382 117 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@watch.rsi navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

– Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 60 8382 117 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@watch.rsi opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

– Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu info@watch.rs. U slučaju reklamacije toškove vraćanja robe u oba pravca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.  Reklamacioni list mozete preuzeti na ovom linku – “reklamacioni list”-.

– Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, Watch is watch d.o.o. je obavezan da obavesti potrošača o mogućnostima rešavanja spora vansudskim putem I o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova na osnovu člana 55. St.12 Zakona o zaštiti potrošača .Watch is watch d.o.o. I potrošač su dužni da učestuju u usmenoj raspravi koje zakaže telo a u cilju razrešenja potrošačkog spora na osnovu člana162 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača.
Watch is watch d.o.o. je obavezan da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova pred telom ( član 151. Stav 2 Zakona o zaštiti potrošača) I da o tome obavesti kupca prilikom kupovine.